Ống bị tuột khỏi đầu nối

Vấn đề gặp phải:

Ống bị tuột khỏi đầu nối

Ống mềm bị tuột trong khi dẫn nguyên liệu thô và gây ra tình trạng hao hụt nguyên liệu.

Giải pháp vấn đề:

Thay bằng [Ống dẫn bấm sẵn TOYOSILICONE] để ngăn chặn rò rỉ và tuột ống

 

 

 

 

Bài viết khác