Ống bị nhiễm tĩnh điện

Vấn đề gặp phải:

Ống bị nhiễm tĩnh điện

Vật liệu thô bị kẹt trong ống mềm do tĩnh điện,

điều đó dẫn đến tình trạng thất thoát sản phẩm, như màu không đều.

Giải pháp vấn đề:

Thay bằng [TOYOFUSSO-E Hose] chống tĩnh điện và đầu nối TOYOCONNECTOR

 

Bài viết khác